Regulamin

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Szkoła Colorful English prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także kursy przygotowujące z języka polskiego i matematyki.
 2. Szkoła Colorful English jest miejscem przyjaznym, w której każdy w bezpiecznej atmosferze może doskonalić swoją wiedzę.
 3. Szkoła Colorful English zobowiązuje się do prowadzenia zajęć przez wykwalifikowaną, profesjonalną kadrę.
 4. Szkoła Colorful English jest otwarta na wszelkie uwagi kursantów i ich rodziców w celu poprawienia jakości usług.
  Uwagi można kierować do lektora prowadzącego zajęcia lub na adres email: info@colorfulenglish.pl

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

 1. Zajęcia w Szkole Colorful English odbywają się zgodnie z załączonym w umowie harmonogramem.
  Kalendarz zajęć dostępny jest również na stronie www.colorfulenglish.pl
 2. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Szkoły Colorful English ( lub z przyczyn losowych) szkoła wyznaczy nowy termin odrobienia zajęć w roku szkolnym.
  Zajęcia ,których nie uda się odrobić w trakcie roku szkolnego, będą odrabiane na koniec czerwca lub Szkoła proporcjonalnie obniży ratę za kurs.
 3. Czasowa nieobecność ucznia na zajęciach grupowych nie stanowi podstawy do odrabiania przez niego zajęć w terminie późniejszym.
 4. Zgłoszenie nieobecności na zajęciach indywidualnych musi być dokonane najpóźniej do godziny 17 dnia poprzedniego. Jeśli nieobecność będzie zgłoszona po terminie to odpłatność za zajęcia będzie naliczana w pełni. Nieobecność zgłasza się bezpośrednio lektorowi.
  Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć indywidualnych, w systemie on-line, na podstawie dokonanego zgłoszenia ( do godziny 17, dnia poprzedzającego lekcje).
 5. Szkoła Colorful English i jej lektorzy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów tylko podczas zajęć na terenie szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej, Szkoła odpowiedzialności nie ponosi.
  W przypadku zabierania dzieci ze świetlicy lektor i Szkoła Colorful English przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej.
 6. Szkoła Colorful English nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 7. Szkoła Colorful English zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z uczestnikami, którzy notorycznie przeszkadzają na lekcjach, stosują przemoc słowną lub fizyczną, naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania, posługują się językiem nienawiści.
 8. Szkoła Colorful English zastrzega sobie możliwość wniesienia roszczeń za straty powstałe w wyniku zniszczeń lub aktów wandalizmu dokonanych przez kursantów (w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą Rodzice/Opiekunowie).

ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłat (za zajęcia grupowe i indywidualne) jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem na stronie www.colorfulenglish.pl
 2. Każdego uczestnika zajęć grupowych obowiązuje pełna płatność raty, w każdym miesiącu, poza opisanymi w umowie wyjątkami.
 3. Płatność za zajęcia grupowe odbywa się w 9 równych ratach zgodnie z umową plus ewentualna płatność cząstkowa za zajęcia we wrześniu .
 4. Czasowa nieobecność, na zajęciach grupowych, nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.
 5. Płatność za zajęcia indywidualne następuje po każdych odbytych zajęciach.
 6. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat, Szkoła Colorful English ma prawo pobierać ustawowe odsetki.

ZdjęciaGaleria zdjęć

https://colorfulenglish.pl/wp-content/uploads/2022/04/inner_image_01.jpg
https://colorfulenglish.pl/wp-content/uploads/2022/04/inner_image_02.jpg
https://colorfulenglish.pl/wp-content/uploads/2022/04/inner_image_03.jpg
https://colorfulenglish.pl/wp-content/uploads/2022/04/inner_image_04.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://colorfulenglish.pl/wp-content/uploads/2022/08/colorful-english-white-1.svg

Colorful English to szkoła językowa z Banina z ofertą kursów dopasowaną do Twoich potrzeb. Realizujemy różne kursy językowe, kursy przygotowujące do egzaminów 8-klasisty, Matury i egzaminów Cambridge na terenie Banina, Pępowa, Miszewa, Tuchomia i okolic.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00

Sobota: 10:00 – 15:00

Niedziela: nieczynne

SZYBKI KONTAKT

ul. Lotnicza 62, 80-297 Banino
+48 501 797 787
+48 886 055 303
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Call Now Button
Półkolonie językowe dla dzieci w Colorful English Banino